Kontakt

Psykologisk Indsigt
Sundheds- & Kvartershuset
Fyrkildevej 7
9220 Aalborg Øst
Tel. 2990 2100

Find vej

Ved at klikke på kortet her under, kan du via Google få en udførlig kørselsvejledning.Samarbejdspartnere

Velkommen til Psykologisk Indsigt

Psykologisk Indsigt er et privat praksisfællesskab bestående af to psykologer. Der tilbydes faglig og professionel psykologhjælp til forskellige former for psykologiske problemstillinger hos voksne.Psykolog Mikael Linde

Sundheds- & Kvartershuset

Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst

Tel. 2990 2100


Tager imod klienter med henvisning fra egen læge.

Aktuel ventetid: op til ca. 8 uger

Klienter ml. 18-24 år, der er henvist på vederlagsfri ordning har ikke mulighed for en tid i indeværende år, da den økonomiske ramme er nået med de klienter der allerede er i behandling!
Søg gerne videre på www.sundhed.dk eller www.psykologeridanmark.dk


Psykolog Rikke Klattrup

Sundheds- & Kvartershuset

Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst

Tel. 3111 3135


Tager imod klienter med henvisning fra egen læge.

Aktuel ventetid: ca. 20 uger

Klienter ml. 18-24 år, der er henvist på vederlagsfri ordning har ikke mulighed for en tid i indeværende år, ligesom jeg heller ikke skriver nogen på venteliste til næste år!
Søg gerne videre på www.sundhed.dk eller www.psykologeridanmark.dkPsykologhjælp med tilskud fra det offentlige
Hvis du har været udsat for en af nedenstående årsager, kan du få en henvisning til psykologsamtaler fra egen læge. Med en henvisning få du dækket en del af honoraret, men der er fortsat en egenbetaling.
Du kan få en henvisning, hvis du:
 1. Har været ofre for røveri, vold eller voldtægt
 2. Har været ofre i en trafikulykke eller andre ulykker
 3. Er pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Er pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Er pårørende ved dødsfald
 7. Har forsøgt selvmord
 8. Har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Inden du er fyldt 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Har en let til moderat depression
 11. Lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD

En henvisning giver som udgangspunkt mulighed for at få tilskud til 12 samtaler. Er du henvist med depression eller angst er det efter aftale med psykologen mulighed for at få en genhenvisning, hvorfor den samlet ramme bliver 24 samtaler (12+12).


OBS Hvis du er mellem 18-24 år kan du vederlagsfrit få psykologhjælp, hvis du opfylder kriterierne for henvisning ved depression og angst. Således kan du få dækket hele honoraret til psykologsamtaler.

Hvis samtaleforløbet afsluttes uden at alle samtaler er brugt, så er henvisningen gældende i et år efter sidste samtale med det resterende antal samtaler. Fx, hvis der i samtaleforløbet er brugt 8 samtaler, så er der 4 samtaler tilbage på henvisningen. Disse kan bruges inden for et år efter sidste samtale, enten ved den samme eller en anden psykolog.Tilskud fra Sygeforsikring Danmark - også uden henvisning

Hvis du opfylder en af henvisningsårsagerne og er medlen i gruppe 1,2 og 5 kan du få tilskud til psykologhjælp fra Sygeforsikring Danmark. Dette gælder også selvom du ikke ønsker en henvisning fra egen læge. Læs mere på deres hjemmeside. Husk blot at oplyse om, at du er medlem, så vil indberetningen foregå elektronisk.Sundhedsforsikring og arbejdsplads

Undersøg om du privat, eller din arbejdsplads, har tegnet en sundhedsforsikring, sådan at du kan vælge en psykolog, eller blive henvist til en psykolog, og få betalt hele eller dele af dine psykologsamtaler. Nogle sundhedsforsikringer dækker også brugerbetalingen, hvis du har fået en henvisning fra egen læge.

Nogle arbejdspladser vælger også at dækker deres ansattes udgifter til psykologsamtaler, så spørg også om muligheden for dette på din arbejdsplads.Mindfulness på individuelt niveau

Hos Psykolog Mikael Linde er der mulighed for et individuelt forløb til dem, der har lyst, eller brug for geare mentalt ned, eller til dem som allerede føler sig hårdt ramt af længerevarende arbejdspres.

 

 

Supervision

Der tilbydes supervision til nyuddannede psykologer med henblik på opnåelse af autorisation samt udvikling af praksisidentitet.

 

PsykologiskIndsigt  

 


    Mikael & Rikke

 

 

Dansk PsykologforeningMedlem af Dansk Psykologforening

 

  og Autoriseret af Psykolognævnet